052 580 499 и 052 919 749    office@aeroisk.bg     
 052 580 499 и 052 919 749      office@aeroisk.bg    

Обезщетение до €600 при закъснял или отменен полет!

  • Не заплащате нищо, ако не съберем обезщетението.
  • Комисионна от 25% + ДДС, само при успех.
  • Квалифициран екип от български юристи.
Проверете полет


Не знаете номера на полета си?
Вече имате регистрация
Проверете статус

Политика за поверителност и защита на личните данни

Условия

Използваните термини "Аероиск", "Ние" или "Нас", които се споменават в текста по-долу, се отнасят до и означават българското юридическо лице „Аероиск“ ООД, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 203788586.

Защита на личните данни

Аероиск спазва разпоредбите на законите за защита на данните, приложими в ЕС, и ще събира и обработва само лични данни на пътниците във въздушния транспорт, в обхвата, описан в този документ относно политиката за поверителност. Целта на тази политика за поверителност е да ви информира за аспектите, относими към политиката за поверителност на данните на Аероиск, както и за мерките, предприети от нас да осигуряват правото ви на защита на личните данни. Аероиск е регистриран в българската Комисия за защита на личните данни.

Естество и обхват на събирането и обработването на лични данни

Можете да използвате някои от услугите на Аероиск без отделно снабдяване с лични данни. Въпреки това, ние се създаваме така наречения потребителски профил, когато посетите нашите уеб сайтове. След това събираме и съхраняваме данни в анонимна форма за маркетинг и оптимизационни цели. Това се отнася, например, за данни относно сайта, от който сте достигнали до Аероиск, името на вашия интернет доставчик, кои сайтове сте посещавали освен Аероиск, както и датата и продължителността на вашето посещение. Тези данни, които вече са били анонимни, се използват за създаване на потребителски профил, по възможност под псевдоним. В такъв случай ние получаваме данните в анонимна форма или под псевдоним. Това означава, например, че ние не знаем предпочитаното от вас потребителско поведение, а само, че има потребител с този вид потребителско поведение. Можете също така да се противопоставите на събирането и съхраняването на данните по тази точка по всяко време.

Когато посетите Аероиск за първи път, ние изпращаме бисквитка до вашия компютър. Единствената цел на това е да се идентифицира вашият браузър. Ние използваме бисквитки, за оптимизация качеството на Аероиск чрез съхраняване на предпочитанията на потребителите, чрез проследяване на потребителското поведение и чрез съхраняване на методите за търсене на потребителя. Също така използваме бисквитки, за да се подобри използването на нашия сайт, така че да сте в състояние да видите резултатите си десет дни след напускане на сайта, в случай на прекъсване на сесията. Повечето браузъри са предварително заложени да приемат бисквитки. Въпреки това, можете да настроите браузъра си да отхвърля всички бисквитки или да показва, когато се изпраща бисквитка. Отхвърлянето на бисквитки, обаче, може да се отрази на функциите на aeroisk.com да работи правилно.

Когато използвате Аероиск, нашите сървъри автоматично записват данните, изпратени от браузъра ви, когато посещавате уебсайт. Тези сървърни лог-файловете могат да съдържат ваше уеб запитване, IP адреса, типа на браузъра, езика на браузъра, дата и час на вашето запитване и една или повече бисквитки, които могат да идентифицират ясно вашия браузър. Аероиск може да настрои връзки във формат, който да ни дава възможност за наблюдение дали се използват тези връзки. Ние използваме тази информация, за да се подобри качеството на Аероиск, както и на персонализираното съдържание и за евентуалното рекламиране на Аероиск. Ние нямаме влияние върху връзки, излъчвани от Аероиск. Уебсайтове на партньори на Аероиск могат евентуално да сложат собствени бисквитки или други файлове на вашия компютър, да събират данни или да поискат лични данни от вас.

Аероиск обработва лични данни единствено за целите, за които са били събрани. Събирането на данните ви ни дава възможност да ви предложим лесна, ефективна и сигурна интернет услуга. Ние използваме събраните и обработени лични данни, за да изпълним договорните споразумения, сключени от вас с нас (виж нашите Общи правила и Условия ). Освен това, общата цел на обработката на данни от наша страна е да се подобри Аероиск, както и неговата сигурност, въпреки че не се обработват лични данни в това отношение. Тази обработка е в анонимна форма или под псевдоним. Когато се регистрирате на Аероиск като пътник на авиокомпания, ние също така ви искаме да предоставите лични данни в допълнение към събраните по-горе данни. Личните данни са основни данни като име и адрес, както и данни за полети, като например номер на полет, дата, час. Предоставянето на услуги за събиране на вземания като нашата, могат също да изискат данни за сметката ви, които съхраняваме в шифрован вид на защитени сървъри. Ние Ви предлагаме възможността за адаптиране или промяна на личните Ви данни онлайн или чрез електронна поща (office@aeroisk.com). При поискване можем да ви информираме за това какъв вид лични данни се съхраняват. Ако предоставяме използването на лични данни за цели, различни от тези, описани по-горе, ние ви предлагаме възможността за заявяване на отказ от ваша страна за използването на лични данни за други цели. Ние не събираме и не използваме вашите лични данни за цели, различни от тези, описани в тази декларация за защита на данните, без вашето съгласие.

Реклама

С регистрирането си като член на Аероиск, вие ни декларирате съгласието си за събиране, обработка и съхранение на вашите лични данни във връзка с процедурите за обработка на данни, описани по-долу. Естествено, можете да се откажете от съгласието си по всяко време. Отказът от дадено съгласие може да се изпраща писмено до office@aeroisk.com. От там, и при поискване, ще получите също писмена или електронна информация относно данните, съхранявани за вас.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Аероиск ще предоставя вашите лични данни на трети лица, само при наличие на предпоставките, описани по-долу: Ако сте ни дали съгласието си; За да се съобрази с приложимите закони и други нормативни актове или да е в съответствие със съдебни решения или официални заповеди; За изпълнение на приложимите Общи правила и условия (включително проверка на потенциални нарушения на общите правила и условия); За откриване, предотвратяване и освен това разрешаване на измами, както и проблеми със сигурността или технически проблеми, и Да опазва имуществото и сигурността на Аероиск, потребителите му, пътниците на авиокомпаниите и на обществеността от предстояща повреда, доколкото е нормативно предписано или допустимо;

Пълният списък на лични данни, които представляват изключения, и не подлежат на разгласяване са изброени в Директива за защита на личните данни на ЕС, както са имплементирани в българския Закон за защита на личните данни

Сигурност

Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да се гарантира, че личните данни на нашите потребители са защитени срещу загуба, неправилна промяна или неоторизиран достъп от страна на трети лица. По-специално, ние се стремим да се предотврати всяко автоматично отчитане от нашия сайт и неговите бази данни от страна на трети лица. Във всички случаи, само упълномощени лица могат да получат достъп до личните данни на потребителите от нашия сайт и дори и в тези случаи - само доколкото това е необходимо, в рамките на посочените по-горе цели.

Изменения в политиката за поверителност и защита на данните

Моля, имайте предвид, че тази политика за защита на данните може да бъде изменяна от време на време, и че ние ще обявим промените в нашите разпоредби за поверителност и защита на данните на този уеб сайт. Независимо от това, Аероиск няма да ограничава правата ви съгласно тези разпоредби, без вашето изрично съгласие. В случай на основни изменения, те ще бъдат обявени в по-видима/ясна форма (например по електронна поща).

Въпроси относно този документ

Ако имате някакви въпроси относно политиката за поверителност и защита на данните, можете да се свържете с нас на office@aeroisk.bg