(+359)52-580-499 ,  -498 ,  -497     office@aeroisk.bg     
 052/580-499, -498, -497      office@aeroisk.bg    

Обезщетение до €600 при закъснял или отменен полет!

  • Не заплащате нищо, ако не съберем обезщетението.
  • Комисионна от 25% + ДДС, само при успех.
  • Квалифициран екип от български юристи.

Права на самолетните пътници в ЕС

Съгласно европейското законодателство, всеки пътник има право на парично обезщетение при:

От какво зависи размерът на обезщетението?

Размерът на обезщетението зависи от дължината на маршрута.

До 1500 км От 1500 км до 3500 км Над 3500 км
250 евро 400 евро 600 евро
Парична компeнсация между €250 и €600 се дължи независимо, че авиокомпанията ви е предоставила заместващ полет, възстановяване стойността на билета, безплатни храни и напитки или безплатен хотел.

Кога имате право на обезщетение по Регламент 261/2004?

Кога авиокомпанията не дължи обезщетение?

Не се дължи обезщетение при стачки, лошо време или терористичен акт.

В повечето случаи авиокомпаниите неоснователно отказват да изплатят обезщетението, надявайки се, че пътниците ще се откажат и няма да търсят дължимото им парично обезщетение.
Ние сме запознати с тези лоши бизнес практики и използваме правната си квалификация, за да съберем както извънсъдебно, така и по съдебен начин (с ваше съгласие) обезщетението, което авиокомпанията ви дължи.