(+359)52-580-499 ,  -498 ,  -497     office@aeroisk.bg     
 052/580-499, -498, -497      office@aeroisk.bg    

Обезщетение до €600 при закъснял или отменен полет!

  • Не заплащате нищо, ако не съберем обезщетението.
  • Комисионна от 25% + ДДС, само при успех.
  • Квалифициран екип от български юристи.

Как протича процесът по събиране на обезщетението

Процесът по събиране на паричното обезщетение протича в 3 стъпки:

  1. Проверете в сайта на Аероиск размера на потенциалното обезщетение, което можете да получите от авиокомпанията и прикачете или изпратете на имейл сканирани или снимани с телефон необходимите документи
  2. Ние ще се свържем и ще преговаряме с авиокомпанията, при необходимост ще предприемем административни и/или съдебни действия (с ваше съгласие)
  3. След като авиокомпанията изплати паричното обезщетението, ние ще го преведем по ваша банкова сметка

Не заплащате нищо, ако не успеем да съберем обезщетение от авиокомпанията.

Само в случай на успех удържаме комисионна в размер на 25% от обезщетението +ДДС върху нея.

След като регистрирате иск за обезщетение на сайта на Аероиск, нашата система автоматично ще генерира пълномощно, което е необходимо, за да ви представляваме пред авиокомпанията. След като получим подписано пълномощно и документ за полета (резервация, електронен билет или бордна карта), ние ще предприемем извънсъдебни правни действия за събирането на обезщетението ви.

Можете да следите развитието на подадения иск по всяко време, като влезете в акаунта си на нашия сайт чрез имейла и паролата, с които сте направили регистрация. При всяка новост по иска ви, нашите колеги ще ви изпращат имейл с актуална информация.

Срока, в който авиокомпанията трябва да отговори на изпратеното искане за парично обезщетение е 8 седмици. Лоша бизнес практика на някои авиокомпании е да отговарят в последния момент или изобщо да не отговарят, с цел да откажат пътниците от дължимото им обезщетение.

Ако превозвача откаже изплащане на обезщетение или не отговори на подадения иск, ние ще предприемем необходимите административни действия срещу него. Ако преценим, че причината поради която авиокомпанията не изплаща обезщетенение е неоснователна, Аероиск за собствена сметка, ще заведе дело в компетентния съд на територията на Европейския съюз. Всички разноски за адвокатски хонорари, съдебни и други такси в хода на делото са за сметка на Аероиск.

За повече подробности, моля запознайте се с Общите ни условия от линка по-долу.