(+359)52-580-499 ,  -498 ,  -497     office@aeroisk.bg     
 052/580-499, -498, -497      office@aeroisk.bg    

Обезщетение до €600 при закъснял или отменен полет!

  • Не заплащате нищо, ако не съберем обезщетението.
  • Комисионна от 25% + ДДС, само при успех.
  • Квалифициран екип от български юристи.

Нашият Екип

Ренета Йовкова
Димитър Палков
Нина Кромлиди
Янина Христова

Аероиск е компания, която се занимава с професионална защита правата на пътнците използващи въздушен транспорт. Ние сме мотивиран екип от млади хора с юридическо и икономическо образование и опит в авиационния сектор. Нашата цел е да отстояваме пред авиокомпаниите вашето право на парично обезщетение в случаите на отменен или закъснял полет, пропусната връзка, отказан достъп на борда съгласно Регламент 261/2004.

"Аероиск" ООД е дружество, което е регистрирано като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 419812.

Аероиск ООД
адрес: 9000 Варна, ул. Охрид № 24-26А, ет. 6, офис 7

тел.: 052 580499; 052 919749

email: office@aeroisk.bg

Свържете се с нас чрез формуляра